Przejdź do treści głównej

Zadanie B1 – Docelowy system oczyszczania – rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.

Lokalizacja inwestycji Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków jest zlokalizowana we Wrocławiu na osiedlu Pracze Odrzańskie w rejonie Janówka przy ulicy Janowskiej.
Zakres robót Przewiduje się rozbudowę i przebudowę Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Przyjęte rozwiązania pozwalają na optymalne przystosowanie istniejących obiektów oczyszczalni do wymogów aktualnych przepisów obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni pozwoli przejąć ścieki odprowadzane na Pola Osobowickie, która nie spełnia wymagań Unii Europejskiej w zakresie stopnia oczyszczania ścieków. Część Pól Osobowickich zostanie pozostawiona do oczyszczania ścieków pogody deszczowej pochodzących z kanalizacji ogólnospławnej.
Modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków będzie obejmować:

 1. modernizację i rozbudowę obiektów mechanicznej oczyszczalni
  • montaż kraty gęstej wraz z instalacją ewakuacji skratek na jednym z dwóch nieczynnych aktualnie kanałów
  • montaż kraty rzadkiej wraz z instalacją ewakuacji skratek na dwóch nieczynnych aktualnie kanałach (na jednym ciągu krata o prześwicie 50mm, a na drugim 100 mm)
  • montaż zgarniacza piasku i systemu ewakuacji piasku na dwóch nieczynnych aktualnie kanałach
  • hermetyzacja komór czerpnych pompowni głównej wraz z systemem usuwania tłuszczy i neutralizacji odorów
  • wykonanie komory rozdziału na osadniki wstępne o funkcjach identycznych z istniejącą
  • budowę nowych dwóch osadników wstępnych radialnych, analogicznych do istniejących
 2. modernizację i rozbudowę obiektów biologicznej części oczyszczalni
  • dostosowanie kubatury poszczególnych stref bloku biologicznego do pracy w układzie rozbudowanej oczyszczalni
  • budowę trzech reaktorów biologicznych
  • dostawa dodatkowych dmuchaw o parametrach identycznych z aktualnie pracującymi
  • poprawa systemu rozdziału ścieków na poszczególne ciągi bloku biologicznego
  • umożliwienie spustu ciał pływających z komory bloku biologicznego
  • instalacja do odwodnienia grawitacyjnego reaktorów biologicznych
  • modernizacja instalacji dozowania koagulantu tak by umożliwić równoległe i kontrolowane dawkowanie przed osadniki wstępne i przed osadniki wtórne
  • modernizacja systemu odbioru popłuczyn z czyszczenia zbiorników koagulantu
  • poprawa systemu odprowadzania osadu z osadników wtórnych
  • wytyczne naprawy kanału wylotowego
  • budowę trzech osadników wtórnych
 3. modernizację i rozbudowę obiektów części osadowej i gazowej oczyszczalni
  • zwiększenie wydajności istniejącej pompowni osadu nadmiernego
  • rozbudowa obiektów grawitacyjnego zagęszczania osadu
  • rozbudowa obiektów fermentacji osadów z uwzględnieniem poprawy pracy istniejącej instalacji (problem zarastania rurociągów i wymienników ciepła, zwiększenie przepustowości rurociągu tłocznego osadu zmieszanego, poprawa pracy przelewów osadu z WKF-ów)
  • rozbudowa obiektów mechanicznego zagęszczania i odwadniania wraz z instalacją automatycznego dozowania flokulantu
  • system odbioru i unieszkodliwiania powstających i dowożonych tłuszczy
  • instalacja do suszenia termicznego osadu
  • modernizację i rozbudowę obiektów gospodarki biogazem
 4. modernizację i rozbudowę systemów, elektroenergetycznego, AKPiA, ciepłowniczego, rurociągów technologicznych oraz dróg i placów na terenie oczyszczalni.

Rozbudowana WOŚ będzie mogła oczyszczać ok. 140 000 m3 ścieków na dobę.

Wykonawca Konsorcjum firm: BUDIMEX DROMEX S.A. (lider konsorcjum) oraz CADAGUA (partner konsorcjum).
Planowana realizacja przedsięwzięcia VI 2009r. – IV 2012r.
Wartość kontraktu (netto) 276.096.562,88 PLN
Informacje dodatkowe Funkcję Inżyniera Kontraktu pełni konsorcjum firm:
Nexel Polska sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7,
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „Biprowod – Warszawa” Sp. z o.o., 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz