Przejdź do treści głównej

Dnia 30 października 2017 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie w ramach ww. umowy, która otrzymała numer POIS.02.03.00-00-0013/17-00, będzie pochodzić ze środków Funduszu Spójności.

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu poprzez likwidację istniejących niedoborów w zakresie systemu wodno-ściekowego, zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ograniczenie skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, zapewnienie dostaw dobrej jakości wody oraz poprawę standardu życia mieszkańców aglomeracji Wrocław w związku z podłączeniem do systemu kanalizacji.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zasięgiem miasto Wrocław oraz miejscowość Mokry Dwór.

Planowane efekty rzeczowe:

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli na przyłączenie do systemu 2 362 nowych użytkowników. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej da możliwość zwiększenia ilości osób korzystających z zaopatrzenia w wodę o 465 osób.

Całkowita wartość projektu, po zmianie wprowadzonej aneksem nr 7 do umowy o dofinansowanie, wynosi 206 521 019,96 PLN brutto.

Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 106 646 528,57 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kw. 2023 r.

ZAKRES PROJEKTU

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

Numer zadania Nazwa zadania
Zadanie nr 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jerzmanowo, Jarnołtów
Zadanie nr 1.2 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na os. Jerzmanowo, Jarnołtów
Zadanie nr 2 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Ratyń – etap IIa
Zadanie nr 3.1 Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Żerniki Nowe
Zadanie nr 3.2 Budowa sieci wodociągowej na os. Żerniki Nowe
Zadanie nr 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białodrzewnej, Bukowej
Zadanie nr 5 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej
Zadanie nr 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miłoszyckiej, Ludowej
Zadanie nr 7.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Babiego Lata
Zadanie nr 7.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Babiego Lata
Zadanie nr 8.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tyskiej
Zadanie nr 8.2 Budowa sieci wodociągowej w ul. Tyskiej
Zadanie nr 9 Budowa układu odprowadzania ścieków z obszaru ul. Monopolowej
Zadanie nr 10.1 Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nowowiejskiej
Zadanie nr 10.2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej
Zadanie nr 11.1 Renowacja sieci kanalizacyjnej w ul. Hubskiej
Zadanie nr 11.2 Renowacja magistrali i przebudowa rurociągu w ul. Hubskiej
Zadanie nr 12 Budowa układu retencyjnego na sieci kanalizacyjnej na terenie przepompowni Port Południe
Zadanie nr 13 Opomiarowanie i sterowanie pracą przelewów na sieci kanalizacyjnej
Zadanie nr 14 Dostawa, montaż i uruchomienie układu kogeneracyjnego CHP na WOŚ
Zadanie nr 15 Przebudowa instalacji dozowania dezynfektantów i neutralizacji z przebudową budynku ZPW Mokry Dwór
Zadanie nr 16 Działania informacyjno – promocyjne
Zadanie nr 17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Swojczyce – etap II

 

WAŻNE LINKI

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Serwis Instytucji Wdrażającej Programu Infrastruktura i Środowisko

http://poiis.nfosigw.gov.pl/

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystywaniu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz