Przejdź do treści głównej

PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA – ETAP I”

Dnia 14 czerwca 2019 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Wrocławia – Etap I” w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinansowanie w ramach ww. umowy, która otrzymała numer POIS.02.01.00-00-0012/18-00, będzie pochodzić ze środków Funduszu Spójności.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz zwiększenie efektywności zarządzania coraz bardziej ograniczonymi zasobami wodnymi poprzez zagospodarowanie wód opadowych. Przedsięwzięcie, ograniczając negatywne skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, deszcze nawalne, burze, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i ograniczy ryzyko strat materialnych wynikających z wylań, podtopień czy powodzi. Ponadto stworzy sprzyjające warunki do poprawy funkcjonowania miejskiego ekosystemu oraz zmniejszy efekty miejskiej wyspy ciepła.

Projekt będzie realizowany przez MPWiK S.A. wspólnie z Gminą Wrocław.

Planowane efekty rzeczowe:

 

W wyniku realizacji projektu ilość retencjonowanej wody zwiększy się rocznie o 59 974 m3.

Całkowita wartość projektu, po zmianie wprowadzonej aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie, wynosi 31 637 733,78 PLN brutto, w tym:

Planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 21 883 577,25 PLN, co stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kw. 2023 r.

Zakres projektu

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

Numer zadania

Nazwa zadania

Zadanie nr 1a Budowa części retencyjnej Parku Krzyckiego
Zadanie nr 1b Przebudowa rowu S-24 wraz z dopływami
Zadanie nr 2 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Otyńskiej i Fabrycznej oraz drodze 5KD
Zadanie nr 3 Przebudowa pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej
Zadanie nr 4 Zagospodarowanie wód opadowych na ZPW Na Grobli
Zadanie nr 5 Działania informacyjno-promocyjne
Zadanie nr 6 Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Kajdasza

 

WAŻNE LINKI

Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko

www.pois.gov.pl

Serwis Instytucji Wdrażającej Programu Infrastruktura i Środowisko

poiis.nfosigw.gov.pl

Serwis prezentujący projekty realizowane na terytorium Polski przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich https://mapadotacji.gov.pl/

ZGŁOŚ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

W celu zapewnienia realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystywaniu środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci, na której znajduje się więcej informacji na temat mechanizmu.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz