Przejdź do treści głównej

Dostawa chlorku poliglinu w postaci roztworu w ilości 1400 ton w okresie 24 miesięcy

Data opublikowania 29.05.2018
Rodzaj zamówienia Dostawy (24312123-2 Chlorek poliglinowy)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Nie
Przedmiot zamówienia Dostawa chlorku poliglinu w postaci roztworu w ilości 1400 ton w okresie 24 miesięcy

 

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 25.05.2018 r. Nr ogłoszenia: 2018/S 101-231702

 

Klauzula informacyjna RODO

Termin wykonania zamówienia 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 10 000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, Formularz oferty, Wykaz dostaw, Oświadczenie o grupie kapitałowej, Espd-requestj
Sprawy organizacyjne Paweł Spiechowicz e-mail:  pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-06-12, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert 2018-06-12, godz. 11:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Zgodnie z dokumentem zamówienia, tj. SIWZ
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz