Przejdź do treści głównej
Data publikacji 26.06.2018.
Rodzaj zamówienia Dostawy (CPV: 24312122-5, 24312200-6)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Nie
Przedmiot zamówienia Dostawa koagulanta żelazowego (III) oraz chloranu (III) sodu

 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

 

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 21.06.2018 r.

Ogłoszenie Nr 2018/S 120-274564

Termin wykonania zamówienia 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium W przypadku składania oferty na Zadanie nr 1: 15.000,00 złotych
W przypadku składania oferty na Zadanie nr 2: 7.000,00 złotych
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, Formularz oferty, Wykaz dostaw, Oświadczenie grupa kapitałowa, Espd-request, Klauzula informacyjna RODO
Cena specyfikacji 0 zł
Osoba do kontaktu – imię i nazwisko Grzegorz Domagała
Kontakt e-mail grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-07-12
Czas składania ofert 9:30
Termin otwarcia ofert 2018-07-12
Czas otwarcia ofert 10:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

zgodnie z dokumentem  zamówienia, tj. SIWZ.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena  – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Tak
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz