Przejdź do treści głównej

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej 16d we Wrocławiu wraz z przebudową istniejących rurociągów tłocznych wód opadowych w kierunku ulicy Szwajcarskiej oraz w kierunku ziemnego zbiornika retencyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

Data opublikowania 22.06.2017
Rodzaj zamówienia usługi (CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Nie
Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy pompowni wód opadowych przy ul. Fabrycznej 16d we Wrocławiu wraz z przebudową istniejących rurociągów tłocznych wód opadowych w kierunku ulicy Szwajcarskiej oraz w kierunku ziemnego zbiornika retencyjnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania

 Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 21.06.2017 r.

Nr ogłoszenia 2017/S 118-237941

Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 13 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.Planowany okres sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych to 12 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót do czasu potwierdzenia przez kierownika budowy i inspektora nadzoru o zakończeniu robót objętych umową.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to listopad 2018 roku.

Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 3000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, załączniki do SIWZ, espd_request (JEDZ), Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 z dnia 18.07.2017.,OBOWIĄZUJĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Cena specyfikacji 0 zł
Sprawy organizacyjne Paweł Spiechowicz e-mail:  pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2017-08-03, do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert 2017-08-03, godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

do pobrania w wersji elektronicznej TUTAJ(OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz