Przejdź do treści głównej

Opracowanie koncepcji makiety Miasta Wrocławia (KONKURS)

 

Data opublikowania: 17.04.2018
Rodzaj zamówienia: usługi (CPV: 79930000-2)
Zamawiający i Organizator: MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. tak
Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji makiety Miasta Wrocławia

(KONKURS)

Data przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych: 17.04.2018 r. Ogłoszenie nr: 500083798-N-2018.

Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Odbiór Regulaminu konkursu do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego:REGULAMIN KONKURSU
Cena: 0 zł
Osoba do kontaktu – imię i nazwisko Jolanta Krychowska
Kontakt e-mail jolanta.krychowska@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania wniosków i prac konkursowych Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
Termin i czas składania wniosków i prac konkursowych Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do dnia: 2018-04-27 r. do godziny 10.00.

Składanie prac Konkursowych do dnia: 2018-05-14 r. do godziny 10.00.

 

Warunki udziału

 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem Konkursu samodzielnie biorącym udział w Konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwane również „Uczestnikami Konkursu wspólnie biorącymi udział w Konkursie”, spełniający wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby wymienione powyżej, spełniające następujące wymagania:

2.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp,

2.2. wykonali w okresie ostatnich 5 lat – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej: 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu makiety (modelu wykonanego w zmniejszonej skali) miasta lub jego części lub kompleksu budynków o powierzchni co najmniej 5 m2, z obiektami co najmniej w skali od 1: 1000 do 1:1500.

3. W celu potwierdzenia spełniania wymagań, Uczestnicy Konkursu składają we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy Pzp oraz spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)zdolności technicznej lub zawodowej.

Kryteria oceny prac konkursowych: Wartość artystyczna i praktyczna makiety – 50 %

Jakość, estetyka i wierność wykonania modelu I – 25%

Jakość i estetyka wykonania modelu II – 25%

Rodzaj, liczba i wysokość nagród 1. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w najlepszy sposób spełnił kryteria oceny prac.

2. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie „Zaprojektowanie i wykonanie makiety architektonicznej Miasta Wrocławia” na podstawie zwycięskiego projektu (szczegółowe informacje – rozdział IX ust. 2).

3.Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody, jeśli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na jej przyznanie.

4.Zamawiający w terminie nie krótszym niż 15 dni a nie dłuższym niż 30 dni od dnia zatwierdzenia wyników Konkursu przez Kierownika Zamawiającego zaprosi autora nagrodzonej pracy Konkursowej do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki.

5.Sąd Konkursowy może przyznać wyróżnienia honorowe.

Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz