Przejdź do treści głównej

Opracowanie wariantowej koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych w obszarze mpzp Jagodno – Wojszyce we Wrocławiu.

Data opublikowania 08.03.2018
Rodzaj zamówienia usługi (CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Tak
Przedmiot zamówienia Opracowanie wariantowej koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego oraz zagospodarowaniem wód opadowych w obszarze mpzp Jagodno – Wojszyce we Wrocławiu

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08.03.2018 r. Nr ogłoszenia: 528284-N-2018.

Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-431 Wrocław działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.

UWAGA! DRUGA zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Termin wykonania zamówienia Nie dłużej niż do 90 dni licząc od dnia zawarcia umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
Termin związania ofertą 30 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 3000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego:SIWZ,
FORMULARZ OFERTY,OŚWIADCZENIE-GRUPA KAPITAŁOWA, Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 16.03.2018,Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.03.2018.
Cena specyfikacji 0 zł
Sprawy organizacyjne Paweł Spiechowicz e-mail:  pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 Wrocław. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-03-30, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 2018-03-30, godz. 10:30
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

do pobrania w wersji elektronicznej: NOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena ofertowa brutto – 60%

Termin wykonania zamówienia – 40%

Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz