Przejdź do treści głównej

Usługi ochrony obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu

 

Data opublikowania 26.06.2018
Rodzaj zamówienia Usługi (CPV: 79710000-4 Usługi ochroniarskie)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Nie
Przedmiot zamówienia Usługi ochrony obiektów MPWiK S.A. we Wrocławiu

 

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 22.06.2018 r.

 

Numer ogłoszenia: 2018/S 120-274680

 

Klauzula informacyjna RODO

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

UWAGA! Kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Termin wykonania zamówienia Zmiana terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego przejęcia obszarów podlegających ochronie. Protokolarne przejęcia obszarów podlegających ochronie nastąpi nie później niż do 14 dni od zawarcia umowy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy współudziale Wykonawcy świadczącego poprzednio usługę ochrony MPWiK S.A.
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 100 000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, JEDZ, oświadczenie-zachowanie poufności-ZAŁĄCZNIK ZAKTUALIZOWANY, oświadczenie-grupa kapitałowa, oświadczenie-wykaz usług, oświadczenie-spełnianie warunków udziału w postępowaniu, formularz oferty OBOWIĄZUJĄCY, kalkulacja cenowa, Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 z dnia 28.06.2018 r., Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 z dnia 28.06.2018 r., Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 z dnia 06.07.2018 r.,Wyjaśnienia do SIWZ nr 4 z dnia 10.07.2018 r., Wyjaśnienia do SIWZ nr 5 z dnia 11.07.2018 r.,Wyjaśnienia do SIWZ nr 6 z dnia 13.07.2018 r.
Cena specyfikacji 0 zł
Sprawy organizacyjne Paweł Spiechowicz e-mail:  pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-07-18, do godz. 12:30
Termin otwarcia ofert 2018-07-18, godz. 13:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

Zgodnie z dokumentem zamówienia, tj. SIWZ
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Koszt wykonania zamówienia obliczony zgodnie z pkt 14.3 SIWZ – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz