Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ujęcia wody w Leśnicy – Etap III.

Data opublikowania 13.10.2017
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane (CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. Nie
Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ujęcia wody w Leśnicy – Etap III.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
UWAGA! Zmiana warunków udziału w postępowaniu!
UWAGA! Nowy przedmiar robót!

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 11.10.2017 r. Ogłoszenie nr 2017/S 197-405685

Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 35 000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, dokumenty edytowalne, JEDZ, dokumentacja projektowa, zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 26.10.2017., wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 z dnia 30.10.2017., wyjaśnienie treści SIWZ nr 3 z dnia 31.10.2017.
Cena specyfikacji 0 zł
Sprawy organizacyjne Paweł Spiechowicz e-mail:  pawel.spiechowicz@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 14/16,
50-421 Wrocław
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2017-11-13, do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert 2017-11-13, godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

do pobrania w wersji elektronicznej TUTAJ (NOWE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena – 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz