Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączeniem budynku przy ul. Tyskiej 14

Data opublikowania 08.10.2018
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane (45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. nie
Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączeniem budynku przy ul. Tyskiej 14

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 04.10.2018r. 

Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu działająca w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Gminy Wrocław, w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 1/IV/Z/15 z dn. 5.01.2015 r., działa  Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Termin wykonania zamówienia 7 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 10 000, 00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: SIWZ, Dokumenty edytowalne, Klauzula informacyjna RODO, Dokumentacja projektowa, espd-request, Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 18.10.2018., Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22.10.2018.
Sprawy organizacyjne Anna Sawicka – Boksa
e-mail:  anna.sawicka@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A. ul. Na Grobli 19,
50-421 WrocławOferty muszą być sporządzone w języku polskim.
Termin składania ofert 2018-10-24, do godz. 9:30
Termin otwarcia ofert 2018-10-24, godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert siedzib zamawiającego – świetlica MPWiK
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

zgodnie z dokumentem zamówienia, tj. SIWZ.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena 100%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Nie
Ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (tak/nie) Nie
Wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej (tak/nie) Nie
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz