Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na osiedlu Świniary

1. Data zamieszczenia: 16.02.2021 r.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i budowie sieci wodociągowej na osiedlu Świniary
3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14 185 656,42 zł brutto
4. W postępowaniu w terminie składania ofert zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1 STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

Wysoka

ul. Lipowa 5A,

52-200 Wrocław

8 221 979,53 zł, w tym:

cena brutto za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 2 496 260,19 zł,

2) cena brutto za wykonanie sieci wodociągowej wynosi 314 354,99 zł,

3) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej wynosi 2 125 383,99

zł,

4) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Pęgowskiej wynosi 1 593 129,33 zł,

5) cena brutto za wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych wynosi

579 880,02 zł,

6) cena brutto za wykonanie przebudowy ulicy Zalipie, Zarzecze, Załęże i sięgacz ulicy

Pęgowskiej (w kierunku nr 5) wynosi 1 112 971,01 zł.

do 30 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym:

1) wykonanie odcinka kanału w sięgaczu ul. Pęgowskiej (w kierunku nr 5) do dnia

31.12.2021 r. (bez robót drogowych)

2) wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej w terminie 12 miesięcy

licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu:

1) 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,

2) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na urządzenia tłoczni P1 i P2,

3) gwarancji i rękojmi na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 24 miesięcy, na pozostałą zamontowaną armaturę i urządzenia,

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

Określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2 INSTAL-LECH Sp. z o.o.

Ul. Czesława Miłosza 16/3

58-309 Wałbrzych

11 027 153,44 zł, w tym:

1) cena brutto za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 5 987 841,32 zł,

2) cena brutto za wykonanie sieci wodociągowej wynosi 565 108,03 zł,

3) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej wynosi 1 490 000,00 zł,

4) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Pęgowskiej wynosi 990 000,00 zł,

5) cena brutto za wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych wynosi 1 265 697,26 zł,

6) cena brutto za wykonanie przebudowy ulicy Zalipie, Zarzecze, Załęże i sięgacz ulicy Pęgowskiej (w kierunku nr 5) wynosi 728 506,83 zł,

do 30 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym:

1) wykonanie odcinka kanału w sięgaczu ul. Pęgowskiej (w kierunku nr 5) do dnia

31.12.2021 r. (bez robót drogowych)

2) wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej w terminie 12 miesięcy

licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu:

1) 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,

2) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na urządzenia tłoczni P1 i P2,

3) gwarancji i rękojmi na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 24 miesięcy, na pozostałą zamontowaną armaturę i urządzenia,

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

Określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3 Skanska S.A.

Al. Solidarności 173,

00-877 Warszawa

15 771 532,33 zł,

w tym:

1) cena brutto za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6 691 317,74 zł,

2) cena brutto za wykonanie sieci wodociągowej wynosi 550 300,86 zł,

3) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej wynosi 2 943 053,66

zł,

4) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Pęgowskiej wynosi 2 163 909,89

zł,

5) cena brutto za wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych wynosi

2 016 553,88 zł,

6) cena brutto za wykonanie przebudowy ulicy Zalipie, Zarzecze, Załęże i sięgacz ulicy

Pęgowskiej (w kierunku nr 5) wynosi 1 406 396,30 zł,

do 30 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym:

1) wykonanie odcinka kanału w sięgaczu ul. Pęgowskiej (w kierunku nr 5) do dnia

31.12.2021 r. (bez robót drogowych)

2) wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej w terminie 12 miesięcy

licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu:

1) 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,

2) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na urządzenia tłoczni P1 i P2,

3) gwarancji i rękojmi na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 24 miesięcy, na pozostałą zamontowaną armaturę i urządzenia,

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

Określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4 ELEKTROTIM S.A.

Ul. Stargardzka 8

54-156 Wrocław

11 525 100,00 zł, w tym:

1) cena brutto za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6 260 700,00 zł,

2) cena brutto za wykonanie sieci wodociągowej wynosi 405 900,00 zł,

3) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej wynosi 2 029 500,00 zł,

4) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Pęgowskiej wynosi 1 476 000,00 zł

5) cena brutto za wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych wynosi 430 500,00 zł,

6) cena brutto za wykonanie przebudowy ulicy Zalipie, Zarzecze, Załęże i sięgacz ulicy Pęgowskiej (w kierunku nr 5) wynosi

922 500,00 zł

do 30 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym:

1) wykonanie odcinka kanału w sięgaczu ul. Pęgowskiej (w kierunku nr 5) do dnia

31.12.2021 r. (bez robót drogowych)

2) wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej w terminie 12 miesięcy

licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu:

1) 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,

2) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na urządzenia tłoczni P1 i P2,

3) gwarancji i rękojmi na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 24 miesięcy, na pozostałą zamontowaną armaturę i urządzenia,

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

Określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5  

AG SYSTEM Sp. z o.o.

Ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków

13 124 100,00 zł, w tym:

1) cena brutto za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 7 604 987,44 zł,

2) cena brutto za wykonanie sieci wodociągowej wynosi 408 219,55 zł,

3) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej wynosi 1 832 700,00 zł,

4) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Pęgowskiej wynosi 1 226 310,00 zł,

5) cena brutto za wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych wynosi 1 318 181,58 zł,

6) cena brutto za wykonanie przebudowy ulicy Zalipie, Zarzecze, Załęże i sięgacz ulicy Pęgowskiej (w kierunku nr 5) wynosi 733 701,43 zł

do 30 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym:

1) wykonanie odcinka kanału w sięgaczu ul. Pęgowskiej (w kierunku nr 5) do dnia

31.12.2021 r. (bez robót drogowych)

2) wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej w terminie 12 miesięcy

licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu:

1) 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,

2) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na urządzenia tłoczni P1 i P2,

3) gwarancji i rękojmi na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 24 miesięcy, na pozostałą zamontowaną armaturę i urządzenia,

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

Określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6  

TOM – Instal Sp. z o.o.

ul. Gimnazjalna 6,

51-170 Wrocław

13 214 931,48 zł, w tym:

1) cena brutto za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 6 603 567,42 zł,

2) cena brutto za wykonanie sieci wodociągowej wynosi 1 025 234,52 zł,

3) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej wynosi 1 784 407,49 zł,

4) cena brutto za wykonanie tłoczni ścieków w ul. Pęgowskiej wynosi 1 324 167,57 zł,

5) cena brutto za wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych wynosi 1 734 288,13 zł,

6) cena brutto za wykonanie przebudowy ulicy Zalipie, Zarzecze, Załęże i sięgacz ulicy Pęgowskiej (w kierunku nr 5) wynosi 743 266,34 zł

do 30 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy, w tym:

1) wykonanie odcinka kanału w sięgaczu ul. Pęgowskiej (w kierunku nr 5) do dnia

31.12.2021 r. (bez robót drogowych)

2) wykonanie tłoczni ścieków w ul. Zajączkowskiej i Pęgowskiej w terminie 12 miesięcy

licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu:

1) 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,

2) 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na urządzenia tłoczni P1 i P2,

3) gwarancji i rękojmi na okres wynikający z gwarancji producentów, lecz nie mniej niż 24 miesięcy, na pozostałą zamontowaną armaturę i urządzenia,

licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

Określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Print Friendly, PDF & Email

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz