Przejdź do treści głównej

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE WĘZŁA ODPOWIETRZENIA W UL. HALLERA WE WROCŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN.: „RENOWACJA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ – NITKA PÓŁNOCNA /C4/”

Data dodania: 07-06-2011
1. Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
REGON: 930155369
kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie,
ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16,
internet: www.mpwik.wroc.pl
numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie węzła odpowietrzenia w ul. Hallera we Wrocławiu w ramach zadania pn.: „Renowacja magistrali wodociągowej – nitka północna /C4/”.

3. Postępowanie unieważniono:
Na podstawie § 71 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu (Regulamin) informuję że postępowanie o udzielenie zamówienia jw. zostało unieważnione na podstawie § 71 ust. 1 pkt 4 Regulaminu: „wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.”

Uzasadnienie
Niemożliwe jest dochowanie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót w terminach narzuconych Zamawiającemu przez Dział Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego, tj. od dnia 01.07.2011 r. do dnia 15.08.2011 r. wraz z zajęciem pasa drogowego celem wdrożenia organizacji ruchu zastępczego i wybudowania dróg tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia na 7 dni przed rozpoczęciem robót podstawowych, tj. od 24.06.2011 r.
Do tego terminu niezbędne jest uzyskanie przez Wykonawcę decyzji na zajęcie pasa drogowego. Zgodnie z przepisami ZDiUM ma 30 dni na wydanie takiej decyzji, opierając się na doświadczeniach można stwierdzić, że czas ten wynosi ok. 2-3 tygodnie.
Wobec powyższego Wykonawca musiałby złożyć stosowny wniosek w ZDiUM przed 9.06.2011 r.
Ponieważ otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu zostało zaplanowane na dzień 09.06.2011 r., podpisanie umowy niezbędnej do uzyskania przez Wykonawcę stosownych pełnomocnictw potrzebnych do uzyskania od ZDiUM decyzji na zajęcie pasa drogowego jest niemożliwe w terminie gwarantującym uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasa drogowego przed 24.06.2011 r.
Powyższy termin prowadzenia prac w pasie drogowym ul. Hallera we Wrocławiu wynika z wcześniejszych uzgodnień z organami zarządzania ruchem urzędu miasta. Ulica Hallera jest jedną z głównych dróg Wrocławia o strategicznym znaczeniu komunikacyjnym, stanowi część obwodnicy śródmiejskiej oraz znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 94.

Brak możliwości zmiany terminu realizacji zadania pomimo podjętych prób powoduje, że w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz