Przejdź do treści głównej
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA INTEGRACJI UKŁADU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO ZAKŁADÓW PRODUKCJI WODY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54 – 156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: INFRA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo Partner Konsorcjum: PBG S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania, 62 – 081 Przeźmierowo
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWY ELEWACJI BUDYNKU KOTŁOWNI WRAZ Z ODNOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ ORAZ WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„WIBUD” s.c. Dekarstwo-Budownictwo, ul. Czerwonych Maków 3A, 51-376 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE BIOGAZU POCHODZĄCEGO Z FERMENTACJI OSADÓW NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ DN 315 I 225 O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 246M WRAZ Z WYMIANĄ I PRZEPIĘCIEM PRZYŁĄCZY W UL. DWORCOWEJ, PODWALE, KOMUNY PARYSKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD”, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA, EKSPLOATACJA I KONSERWACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH, BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LEDOX Kociucki i Mikołajczyk Sp. J., ul. Miśnieńska 12, 64-100 Leszno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP FLYGT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HYDROSERWIS Sp. z o.o., ul. Bliźniacza 23, 54-614 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU STACJI MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU (J5) WRAZ Z WYMIANĄ OBRÓBEK BLACHARSKICH NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AVEN Michał Górski, ul. Kolejowa 19/2, 29-100 Włoszczowa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA ELEWACJI BUDYNKU KOMORY ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW E11 WRAZ Z WYMIANĄ OKŁADZIN OBUDOWY RUR TECHNOLOGICZNYCH NA TERENIE WOŚ JANÓWEK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Usługowo-Budowlany Marek Malik, Pieczyska 84, 98-400 Wieruszów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 9920 SZT. MODUŁÓW RADIOWYCH DO ZDALNEGO ODCZYTYWANIA WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; Zadanie nr 2: Mirometr Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Bażanowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 9930 SZT. WODOMIERZY DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków; Zadanie nr 2: Mirometr Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Bażanowice; Zadanie nr 3: Apator Powogaz S.A. ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań; Zadanie nr 4: Itron Polska Sp. z o.o., ul. T. Romanowicza 6, 30-702 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU ZASUWY …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 20 SZTUK ZESTAWÓW DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AquaRD Sp. z o. o., ul. Złota 61/100, 00- 819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I I II PIĘTRA BUDYNKU ADMINI-STRACYJNEGO MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TKG Sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 17-19, 51-430 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE RATOWNICZYCH BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH METODĄ WYKOPALISKOWĄ ORAZ PEŁNIENIE STAŁEGO NADZORU ARCHEOLOGICZNEGO W OBRĘBIE INWESTYCJI PN.: „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
DELFA Robert Szwed, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU OZONOWNI ORAZ UZYSKANIE WSZELKICH NIEZBĘDNYCH DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo NOVBUD Sp. z o.o., ul. Grawerska 28, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
A. Porozumienie koasekuracyjne; B. Porozumienie koasekuracyjne
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z OBIEKTÓW MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. A.Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WAPNA BUDOWLANEGO, MIELONEGO, PALONEGO, NIEGASZONEGO DO WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW UL. JANOWSKA, STOSOWANEGO DO HIGIENIZACJI ODWODNIONEGO OSADU W ILOŚCI 1440 MG W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Świerczewskiego 5, 46 – 050 Tarnów Opolski
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE WYMIANY LEGALIZACYJNEJ WODOMIERZY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zarządzanie Nieruchomościami „Partner” Paweł Stępak, ul. Gdacjusza 22, 54-515 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI POLEGAJĄCYMI NA PRZEBUDOWIE BUDYNKU MOKREGO KOAGULANTA NA BUDYNEK GARAŻY ZPW NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo NOVBUD Sp. z o.o., ul. Grawerska 28, 51-180 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZYSTOSOWANIE I WYPOSAŻENIE STACJI MONITORINGU SUROWEJ WODY POWIERZCHNIOWEJ W UKŁAD POMIAROWY MIERZĄCY W SPOSÓB CIĄGŁY JAKOŚĆ WODY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ControlTec Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH II PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TELSEC-PROJEKT, ul. Drukarska 25/4, 53-311 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH II PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„METIER” zakład Budownictwa i Usług Specjalistycznych, ul. Bzowa 96/95/5, 53-226 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE WEWNĄTRZ BUDYNKU POMPOWNI CENTRALNEJ PRZY UL. NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BEM-BUD Sp. z o.o., ul. Kowalska 106, 51-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ODCZYTÓW WODOMIERZY GŁÓWNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zarządzanie Nieruchomościami „Partner” Paweł Stępak, ul. Gdacjusza 22, 54-515 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PTU RADEXPOL, Zbigniew Muźnierowski, ul. Słowackiego 32, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SZEŚĆDZIESIĘCIU STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ITSerwis Sp. z o. o., ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W UL. STARGARDZKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PTU RADEXPOL, Zbigniew Muźnierowski, ul. Słowackiego 32, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie A: DGP Dozorbud Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Najśw. Marii Panny 5e; Zadanie B: Jarexs Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Okólna 1a; Zadanie C: DGP Dozorbud Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul. Najśw. Marii Panny 5e
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH MPWIK S.A.
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Techniczne ENERGOPIAST Sp. z o.o., ul. Łowiecka 6/8, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYŁĄCZENIE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NR 1 Z UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W ZPW2 NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne Kwabud-Wrocław Lech Kwapisz, ul.Brodzka 10, 54-103 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 850 KPL. ODZIEŻY ROBOCZEJ LETNIEJ I 420 SZT. CZAPEK LETNICH NA OKRES 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MARGO” ZPCHr, ul. Krasińskiego 97, 87-100 Toruń
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŻWIRKI I WIGURY WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane „HYDRO-TAP” Stanisław Kafel , ul. Borowa 101 Wilczyce, 51-361 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE SKRATEK I PIASKU Z WOŚ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: TRANS-KRUSZ EKO Sp. z o.o., ul. Rybnicka 6, 43-200 Pszczyna, HILKIM Sp. z o.o., ul. Chorzowska 41, 41-709 Ruda Śl.
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW DO MONTAŻU WODOMIERZY Z KONSOLĄ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ENBRA POLSKA Sp. z o.o., ul. Dojazdowa 4, 30 – 105 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 180 TON CHLORANU (III) SODU W OKRESIE 2 LAT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 4 SZT. SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GAM Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 249e, 51-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE NA RZECZ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU USŁUG WYDRUKU FAKTUR DLA KLIENTÓW MPWIK S.A., USŁUG WYDRUKU MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA KLIENTÓW MPWIK S.A. ORAZ USŁUG DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA OBIEKTÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU WRAZ Z OKRESOWYM PRZEGLĄDEM I KONSERWACJĄ URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNEJ OCHRONY OBIEKTÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kamienna 145, 50–545 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. GRABOWEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PBIIKŚ „POL – LAS” Kazimierz Mazur, ul. Obornicka 32/8, 51–113 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM I HYDRANTÓW NADZIEMNYCH ŁAMANYCH DN 80 PN 10 Z DODATKOWYM ZAMKNIĘCIEM KULOWYM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. ŚREDZKIEJ I UL. NIEPIERZYŃSKIEJ WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RIF Sp. z o.o., ul. Polna 19, Wilkszyn
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROZBIÓRKI BUDYNKU ROZDZIELNI R2 I BUDYNKÓW LABORATORIUM NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZHiU Bogdan Chlebowicz, ul. Wspólna 1, Gorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE SIECI …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o. o., ul. Łowiecka 24, 50 – 220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE NA RZECZ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU USŁUG WYDRUKU FAKTUR DLA KLIENTÓW MPWIK S.A., USŁUG WYDRUKU MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DLA KLIENTÓW MPWIK S.A. ORAZ USŁUG DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH Z FAKTURAMI DO ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MEILLERGHP Sp. z o.o., ul. Krakowska 1, 32-020 Wieliczka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WROCŁAW, UL. JANOWSKA POPRZEZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zadanie nr 1: Vivena – Natura Sp. z o.o., ul. Legnicka 46A/8, 53-674 Wrocław; Zadanie nr 2: EKOLOGISTYKA Sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 4, 560120 Brzeg Dolny; Zadanie nr 3: Vivena – Natura Sp. z o.o., ul. Legnicka 46A/8, 53-674 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA TUSZY I TONERÓW W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
F.H.U. „GRAWIT”, ul. Górny Bór 5, 43-430 Skoczów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I MONTAŻ ZAPÓR DROGOWYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: PRODUS S.A. (lider konsorcjum) ul. Bystrzycka 69c, 54-215 Wrocław, Chomtech Sp. z o.o., ul. Mieszczańska 5, 31-047 Kraków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. BAJANA WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PTU RADEXPOL, Zbigniew Muźnierowski, ul. Słowackiego 32, 55-095 Mirków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
NAPRAWA I KALIBRACJA EKSPLOATOWANYCH PRZEZ MPWIK S.A. PRZENOŚNYCH WYKRYWACZY GAZÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Sp. J., ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. JESIENNEJ I SOWIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HAL-SAN Zakład Projektowy Halski Zbigniew, ul. Przyjaźni 4E/3, 53-030 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW DO USUWANIA OSADÓW MINERALNYCH, RDZY I WAPNIA W ILOŚCI 9000L
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Centrum Mercury, ul. Paprotna 8, 51-117 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA SYSTEMÓW FIRMY SIEGER DO WYKRYWANIA I POMIARU NIEBEZPIECZNYCH GAZÓW W POWIETRZU NA OBIEKTACH MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
TECHNOPOMIAR Sp. z o.o., ul. Buforowa 4c, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ŚWIADCZENIE PRZEZ WYKONAWCĘ NA RZECZ MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU USŁUG WYDRUKU FAKTUR DLA KLIENTÓW MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU ORAZ USŁUG DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH Z FAKTURAMI DO ZARZĄDCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Stralfors Sp. z o.o., ul. Parkowa 56, 86-130 Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA DWÓCH IDENTYCZNIE SKONFIGUROWANYCH SERWERÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ PAMIĘCI, KART HBA I WKŁADEK BROCADE, ZWIĘKSZAJĄCYCH MOC OBLICZENIOWĄ PULI SERWERÓW WIRTUALNYCH ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Niver Niwińscy Sp. J., 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 3 lok. U3
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RDESTOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „Complex-Bud” Leon Szuturma, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA PÓL IRYGOWANYCH – KONSERWACJA ROWÓW NA POLACH IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Robót Technicznych „UNI-TECHN” Andrzej Bucki, ul. 11 listopada 1A/6, 55-200 Oława
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA RENOWACJI LEWARÓW III GRUPY STUDNI NA TERENACH WODONOŚNYCH WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o., ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETNYCH SKRZYNEK ORAZ POKRYW (ZE SWORZNIEM) DO ZASUW I HYDRANTÓW, WŁAZÓW ŻELIWNYCH KANAŁOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Wisła Armatura s.c. A. Kraszyna, D. Michalski, ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU REMONTU IZOLACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH – MOSTACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD” Leon Szuturma, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz – Laskowice,
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KOMPLETÓW USZCZELNIAJĄCYCH DN 50-300 MM
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AWK Armatura Wodociągi Kanalizacja Kozioł Andrzej, ul. Jabłoniowa 5, Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KSZTAŁTEK MOSIĘŻNYCH DO WODOMIERZY W OKRESIE 24 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
FITTING Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
BADANIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTU W MIEJSCACH AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GEOZONE Andrzej Gawliczek, ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
UMOWA RAMOWA NA PRACE KONSERWACYJNO-REMONTOWE BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane DOM-Styl, ul. Przyjaźni 4A/7, 53-030 Wrocław; M.C. Inside, ul. Paulińska 10/10, 50-247 Wrocław; BUDMAR Przemysław Marcinów, Lutynia, ul. Wrocławska 18, 55-330 Miękinia
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU CHEMICZNEGO W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BIURO PROJEKTÓW Arch. Paweł Kalinowski, ul. Niborska 3, 51-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU MOBIL PEGASUS 610 DO GENERATORÓW GAZOWYCH JENBACHER
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Febus-Auto Sp. z o.o., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 2
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA SIARCZANU GLINU W ROZTWORZE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 2 SZTUK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
GALL – ICM, M i I Majcher Sp. j., ul. Jaworzyńska 265, 59-220 Legnica
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA PÓL IRYGOWANYCH – KOSZENIE TRAW NA POLACH IRYGOWANYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PPU MELMAR Marcin Iwanek, ul. Głogowa 17, 63-440 Raszków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZYGOTOWANIE WNIOSKU I STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU „POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WE WROCŁAWIU – ETAP IV” WRAZ Z WERYFIKACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POD KĄTEM WARUNKÓW DOFINANSOWANIA ORAZ ANALIZĄ DOKUMENTACJI ŚRODOWISKOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BBF Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYNAJEM 9 SAMOCHODÓW SAMOWYŁADOWCZYCH O ŁADOWNOŚCI 10-15 TON
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KONSORCJUM – GRUPA 6” S.C., ul. Komeńskiego 19a, 54-514 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA REAGENTÓW DO ANALIZATORÓW MANGANU I ŻELAZA W WODZIE TYPU SENTINEL
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZENIA ARCHIWUM W BUDYNKU SZYBKIEGO MIESZANIA NA TERENIE ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Hydropol – Dekor, ul. Cementowa 30, 51-503 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE KONCEPCJI GOSPODAROWANIA WODAMI NA TERENIE PÓL IRYGOWANYCH OSOBOWICE – ANALIZY ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH ODPOWIEDNI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH W ASPEKCIE REKULTYWACJI PÓL Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW PLANISTYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE PROJEKTU ORAZ ZAINSTALOWANIE SYSTEMU ALARMU POŻARU W ARCHIWUM MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Elektroniki Profesjonalnej NET 1, ul. Wacława Potockiego 40/1, 51-153 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ […] DLA PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. MARSZOWICKIEJ, WOLSKIEJ, DOLNOBRZESKIEJ, ŚREDZKIEJ I ELUARDA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PROJSAN Zdzisław Żytkiewicz, ul. Jutrosińska 9, Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I CZYSTYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Messer Polska Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA ZBIORNIKA IMHOFFA Z WĘZŁEM ZASUW NA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PSIE POLE” ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. J. PIWNIKA PONUREGO 1
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD” Leon Szuturma, ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CHLORKU ŻELAZA (III) W ILOŚCI 4000 MG W OKRESIE 12 MIESIĘCY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, ORAZ WYKONANIE NA PODSTAWIE OPRACOWANEJ I UZGODNIONEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU ZASUWY …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Spółka z o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DEKOLMATACJA STUDNI INFILTRACYJNYCH NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
RADICAL, ul. Wolności 2/17/22, 05-220 Zielonka
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POMPOWNI STARY PORT (PORT PÓŁNOCNY)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
CleanTerm Karol Sapalski, Nowa Wieś Złotoryjska 36A
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA: ZADANIE 1 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. KAMIENNEJ, ZADANIE 2 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. STEFANA JARACZA, ZADANIE 3 PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1 – firma TECO Sp. z o.o., ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław; 2, 3 i 4 – firma Per Aarsleff Polska Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA REAGENTÓW DO ANALIZATORÓW MANGANU I ŻELAZA W WODZIE TYPU SENTINEL – II POSTĘPOWANIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
OMC ENVAG Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKU POMPOWNI II STOPNIA W ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„BEM-BUD” Sp. z o.o., ul. Kowalska 106, 51-424 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE PRZEPOMPOWNI „PORT POŁUDNIOWY” WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZIAJKA ZBIGNIEW Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MODERNIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W UL. DWORCOWEJ, PODWALE I KRASIŃSKIEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZŁĄCZEK MOSIĘŻNYCH SKRĘCANYCH DO RUR PEHD ORAZ TULEJEK (WKŁADEK)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EWAND Ewa Simon-Kaczkowska, ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZASUW KOŁNIERZOWYCH (ZABUDOWA DŁUGA, KRÓTKA) I OBUDÓW TELESKOPOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE INSTALACJI RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ BLOKÓW BIOLOGICZNYCH F2/3, F2/4, F2/5 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum Firm: Lider: BUDIMEX S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław Partner: CADAGUA S.A. 48011 Bilbao, Gran Via 45
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH FIRMY MERCK
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
MERCK Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA 500 TON CHLORKU POLIGLINU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
KEMIPOL Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ 8”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INSTALACJA DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ROBÓT DLA ZADANIA „INSTALACJA CZWARTEGO MODUŁU KOGENERACYJNEGO …”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
INTECH Sp. z o.o., ul. Kościańska 39, 60-112 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. GRANICZNEJ – ETAP II (UL. SKARŻYŃSKIEGO) WRAZ Z AKTUALIZACJĄ PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ELEKTROTIM S.A., Wrocław, ul. Stargardzka 8
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DROGI TYMCZASOWEJ DO PLACU BUDOWY W RAMACH ZADANIA „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„PRZYBUD” Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Drogowe Sp. z o.o., ul. Wiaduktowa 17, 52-111 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW MARKI OPEL COMBO I OPEL VIVARO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„GERMAZ-BIS” Z. Strucka i Spółka, Spółka Jawna, ul. Nyska 59/61, 50-505 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE KANALIZACJI PRZEŁAZOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EKO SEWER SYSTEM Sławomir Sikora, ul. Śniegockiego 25a, 52-414 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA USUWANIU AWARII NA SIECI KANALIZACYJNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AQUAVENT Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 18, 50-512 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE ARMATURY FILTRÓW PIASKOWYCH W ZAKŁADZIE MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa partner: ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa, ul. Bór 143/157, 42- 202 Częstochowa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WODOROTLENKU SODU 48-50% – DO KOREKTY PH WODY UZDATNIONEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PCC Rokita SA, ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODTWARZANIE NAWIERZCHNI PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Konsorcjum firm: lider: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice partner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. Kościuszki 108a/19, 50-441 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. WARCIAŃSKIEJ I NOTECKIEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
BESKO Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c., ul. Słowińców 57, 52-339 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW POLANKA ZLOKALIZOWANEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ 8”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CZYSZCZENIE STAWU INFILTRACYJNEGO NA TERENACH WODONOŚNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.U.H. EUROTOPA, ul. Karola Miarki 1, 47-220 Kędzierzyn – Koźle
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM KONTROLERÓW DYSKOWYCH I PÓŁEK WRAZ Z DYSKAMI DO MACIERZY DYSKOWEJ NETAPP EKSPLOATOWANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ADT GROUP Sp. z o.o., ul. Łączyny 3, 02-820 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. DŁUGIEJ I STAROGROBLOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Biuro Inżynierskie PROJSAN Zdzisław Żytkiewicz, ul. Jutrosińska 9, 51-124 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GOSTYŃSKIEJ I SPACEROWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PUBI „ZEMAR” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Powstańców Śląskich 54B/6, 53-333 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
KONSERWACJA KANAŁU NYSA-OŁAWA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZPHU Marek Grębowiec, Osiek Grodkowski 25, 49-200 Grodków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA KOLEKTORA BYSTRZYCA”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Instalacyjnych Józef Warzecha, ul. Ukraińska 15, 54-401 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD INSTALACJI DWUTLENKU CHLORU I CHLORU W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU PRZEBUDOWY UJĘCIA WODY W LEŚNICY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH ORAZ WYCINKI DRZEW KOLIDUJĄCYCH Z INWESTYCJĄ: „BUDOWA BAZY TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ I CENTRUM OPERACYJNEGO”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ZPHU Marek Grębowiec, Osiek Grodkowski 25, 49-200 Grodków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA JAGODNO
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
„TECHSAN” Pracowania Projektowa Inwestycji Komunalnych Janusz Dynowski, ul. Sudecka 78/10, 53-129 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
PRZEGLĄD INSTALACJI DWUTLENKU CHLORU I CHLORU W ZAKŁADZIE PRODUKCJI WODY „MOKRY DWÓR”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PŁYNÓW CHŁODNICZYCH I SMARÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
umowa ramowa z trzema firmami: ALCOR ALEKSANDER ŁADOSZ, ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa; BUWAR Sp. z o.o., ul. Nowodworska 41, 59-220 Legnica ; P.H.U. ETOLL Sp. J. J. Tatarski, Z. Tatarski, A. Jaworski, ul. Ząbkowicka 32, 57-100 Strzelin
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA PRZEPUSTNIC WRAZ ZE WSTAWKAMI MONTAŻOWYMI
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
AEON International (Europe) Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 97, 64-500 Szamotuły
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE KONCEPCJI GOSPODAROWANIA WODAMI NA TERENIE PÓL IRYGOWANYCH OSOBOWICE – ANALIZY ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH ODPOWIEDNI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH W ASPEKCIE UTRZYMANIA STANU WYTWORZONEGO BIOTOPU PÓL Z UWZGLĘDNIENIEM WYMOGÓW PRZYRODNICZYCH …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
umowa ramowa z trzema wykonawcami: LEMAR Electric Sp. z o.o., ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice; Elektrotechnika MORS Sp. z o.o., ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia; Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., ul. Św. Anny 5, 45-1117 Opole
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
OBSŁUGA SERWISOWA ANALIZATORÓW JAKOŚCI WODY I ŚCIEKÓW FIRMY HACH-LANGE EKSPLOATOWANYCH W MPWIK WE WROCŁAWIU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
HACH-LANGE Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMPLETNEGO PRZĘSŁA RADIOLINII WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI POŁĄCZEŃ RADIOWYCH POMIĘDZY OBIEKTAMI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU: ZUW LEŚNICA – WIEŻA TELEKOMUNIKACYJNA PRZY UL. STAROGROBLOWEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSZCZELNIENIU POMIESZCZENIA EWAKUACJI OSADU W POZ. +4,80 W OBIEKCIE M2 NA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
LABART Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYWÓZ ZIEMI Z MAGAZYNU ZIEMI NA TERENIE PRZEPOMPOWNI „PORT POŁUDNIOWY”
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Transport ciężarowy Spółka Jawna MUSIAŁ, ul. Świdnicka 7/2, 55-080 Kąty Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USUWANIE OBLODZEŃ I SPRZĄTANIE PO AWARIACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10, 55-040 Kobierzyce
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA MEBLI LABORATORYJNYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ UZDATNIANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA INSTALACJA DOZOWANIA I MAGAZYNOWANIA KOAGULANTU W BUDYNKU FILTRÓW PIASKOWYCH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA KSZTAŁTEK ŻELIWNYCH O ŚREDNICACH DN 50 – 300 (NASADY, ŁĄCZNIKI KOMPENSACYJNE, TRÓJNIKI T, KOLANA Q, ZWĘŻKI FFR, KRÓĆCE FF I F/)
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Rurex Sp. z o.o. Oddział Wrocław, ul. Armii Krajowej 53, 50-541 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MODERNIZACJA SZKIELETU SIECI TELETECHNICZNEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ZPW MOKRY DWÓR
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Q4 Net Sp. z o.o., ul. Grota-Roweckiego 33a, 50-219 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU ROZBIÓRKI BUDYNKU APARATOWNI B NA TERENIE ZAKŁADU PRODUKCJI WODY NA GROBLI NA DZIAŁCE NR 3/2 AM7 OBRĘB POŁUDNIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
P.W.T-U-H „TRANS-KOP” s.c., Tomasz i Janina Wysoczańscy, ul. Pana Twardowskiego 4, 60-193 Poznań
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OBUWIA ROBOCZEGO I ONUC
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
EMBIPOL Sp. J. Młynarkiewicz, Kośmierek, ul. Wrocławska 8, 55-075 Bielany Wrocławskie
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ, W TYM: 1) BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ I BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. BRODZKIEJ BOCZNEJ I PRACKIEJ – ZAKRES MPWIK, 2) NAPRAWA …
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ziajka Zbigniew Przedsiębiorstwo Drogowe, ul. Chałupnicza 21, 51-503 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO EKODIESEL DLA WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
PETROL Sp. z o.o., Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ZESTAWÓW POMIAROWYCH DO REJESTRACJI PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH W WĘZŁACH WODOMIERZOWYCH – 18 SZT. ORAZ DOSTAWA PRZENOŚNYCH ZESTAWÓW REJESTRACJI ILOŚCI ŚCIEKÓW – 2 SZT
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Aqua RD Sp. z o.o., ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONYWANIE PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI MPWIK S.A. WE WROCŁAWIU
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Korczyk Sławomir, Pławy, ul. Pławianka 12, 32-600 Oświęcim z ceną: 17,99 zł; PROMIS PPHU Zbigniew Kisielewicz, ul. Miejska 14, 51-352 Wrocław; Prywatne Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane DOM STYL, ul. Przyjaźni 4a/7, 53-030 Wrocław; BOTAM Sp. z o.o. ul. Okulickiego 45, 51-216 Wrocław
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH SŁUŻĄCYCH DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W UKŁADZIE DEZODORYZACJI POWIETRZA PROCESOWEGO ORAZ UZDATNIANIA WODY TECHNOLOGICZNEJ
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
ARCHEM Sp. z o.o., ul. Główna 6, 55-010 Święta Katarzyna
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ PÓŁNOCNEJ (MOKRY DWÓR – OPATOWICE) – ETAP IA
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „INFRA Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 15c
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
MONITORING SKŁADOWISK ODPADÓW WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ SKŁADOWISKA W PIECOWICACH
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO Z WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – WROCŁAW UL. JANOWSKA POPRZEZ ODZYSK LUB UNIESZKODLIWIENIE
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
1. VIVENA-NATURA Sp. z o.o., ul. Legnicka 46A/8, 53-674 Wrocław, 2. Postępowanie unieważniono
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA FLOKULANTA DO ZAGĘSZCZANIA (KONDYCJONOWANIA) 29000 MG S.M. OSADU NADMIERNEGO W CIĄGU 24 M-CY
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
Klimapol Sp. z o.o., Dąbrowica 127c, 21-002 Jastków
Pełen opis przetargu
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
DOSTAWA I WYMIANA ZŁOŻA ODSIARCZAJĄCEGO „BICARBOX S” WE WROCŁAWSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
SIGA-TECH s.c. Michał Zuchara, Piotr Zuchara, ul. Malowicza 2, 32-091 Michałowice
Pełen opis przetargu
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz