Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych dla zadania: remont rowów przy Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór

Data dodania: 01-06-2016
1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: remont rowów przy Zakładzie Produkcji Wody Mokry Dwór

3. Na podstawie § 69 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK S.A. we Wrocławiu informuję, że wybrano ofertę najkorzystniejszą z najniższą ceną:

HANSA-INVEST Sp. z o.o., ul. Dmowskiego 6A, 62-500 Konin
z ceną netto 219 939,11 zł

4. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta
Cena oferty (netto)
1. PEBUD Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 16/18
54-436 Wrocław
234 260,00 zł
2. MEL-KAN-BUD Sp. J. Dynowska, Kuchta
ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica
329 700,00 zł
3. „GLOBISTIC” Rajmund Czernik, Pęcz 36
57-100 Strzelin
243 151,00 zł
4. Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych „OSTROGA” Lidia Bachor, Bartłomiej Ciechanowski
ul. Magazynowa 3, 56-300 Milicz
221 001,35 zł
5. Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „BUD-MEL” Sp. z o.o.
Ul. Ząbkowicka 26, 58-200 Dzierżoniów
243 332,68 zł
6. RETENCJA Sp. z o.o.
ul. Bajana 51/4, 54-129 Wrocław
296 760,24 zł
7. HANSA-INVEST Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 6A, 62-500 Konin
219 939,11 zł
8. Drew-KOS Dariusz Różycki
ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola
144 130,80 zł

Jednocześnie informuję, że na podstawie § 66 ust. 1 pkt 4) Regulaminu zamawiający odrzucił ofertę firmy DREW-KOS Dariusz Różycki, ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola ponieważ wykonawca nie udowodnił Zamawiającemu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
Uzasadnienie:
Z uwagi na fakt, że cena oferty wykonawcy (144 130,80 zł netto) znacząco odbiega od cen pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, w szczególności jest niższa o 40% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert (241 534,40 zł netto), w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w dniu 20.05.2016 r. zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie § 67 ust. 1 Regulaminu o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. W szczególności wykonawca został poproszony o przesłanie szczegółowej kalkulacji wyceny każdego z rowów zawierającej m.in:
a) koszty robocizny oraz sprzętu potrzebnego do wykonania zamówienia,
b) założony zysk wykonawcy,
c) koszty wymiany górnej warstwy płyt betonowych na długości określonej jako ZB (odcinek zbiornikowy) rowu R-2;
W odpowiedzi na wezwanie zamawiającego wykonawca w dniu 25.05.2016 r. poinformował, że:
1) w złożonej ofercie uwzględniono koszty wymiany górnej warstwy płyt betonowych na długości określonej jako ZB rowu R-2,
2) firma dysponuje pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę,
3) cena m-g sprzętu obejmuje koszty eksploatacyjne i naprawy oraz zakup paliwa, a operatorzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
4) koszty pośrednie obejmują koszty ogólne budowy, a każdy wykonawca może swobodnie ustalać wysokość tych kosztów,
5) zysk jest kwestią indywidualną wykonawcy.

Wykonawca w swoich wyjaśnieniach ograniczył się jedynie do kilku ogólnych stwierdzeń dotyczących sposobu kalkulacji ceny bez podania szczegółów kalkulacji ceny, o którą prosił zamawiający. Obowiązkiem wykonawcy było udowodnienie zamawiającemu, że jest on za zaoferowana cenę zamówienia faktycznie wykonać. Zamawiający w swoim wezwaniu do złożenia wyjaśnień precyzyjnie określił jakie dokumenty i informację będą dla niego niezbędne do oceny czy cena nie jest rażąco niska, jednak wykonawca nie tylko nie przesłał kalkulacji wyceny każdego z rowów, ale w swoich wyjaśnieniach w ogóle nie podał ani jednej ceny, ani jednego kosztu, tj. nie dołączył żadnego dowodu, który miałby przekonać zamawiającego co do realności zrealizowania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę.
Wobec powyższego wykonawca nie udowodnił, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz