Przejdź do treści głównej

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICY BABIEGO LATA WE WROCŁAWIU

Data dodania: 10-03-2016
1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Babiego Lata we Wrocławiu

3. Na podstawie § 69 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK S.A. we Wrocławiu informuję, że wybrano ofertę najkorzystniejszą z najniższą ceną:

Konsorcjum: WK INSTAL Tomasz Słowiński ul. Krupińskiego 83/2, 59-300 Lubin, BUDUS Barbara Duduś ul. Górecka 65 a, 54-060 Wrocław
cena oferty netto: 239 802,06 zł

4. W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres oferenta

Cena oferty (netto)

1.

PUBI ZEMAR Sp. z o.o. Sp. k.
Plac Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław
349 000,00 zł

2.

MERBED Sp. z o.o. ul. Rejtana 5, 45-332 Opole 244 589,32 zł

3.

ELEKTROTIM S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław 387 000,00 zł
4. ATEJ ANDRZEJ ŁYSOŃ Głuchów Górny 92, 55-100 Trzebnica 469 500,00 zł
5. PIB HYDRO-TAP Stanisław Kafel, ul. Borowa 101, 51-361 Wrocław 62 000,00 zł
6. GREMIUM Elżbieta Rzosińska, ul. Kunickiego 10c/4, 54-616 Wrocław 463 765,00 zł
7. Konsorcjum: MAJWER Sp. z o.o. i MAJWER Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kwiatowa 2, 30-437 Kraków 260 162,60 zł
8. MAKINUS Sp. z o.o. ul. Świętego Mikołaja 56/57, 51-127 Wrocław 436 000,00 zł
9. PPUH ELBAN Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 80, Żerniki Wrocławskie, 55-010 Święta Katarzyna
355 000,00 zł
10. AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 268 000,00 zł
11. Konsorcjum: WK INSTAL Tomasz Słowiński
ul. Krupińskiego 83/2, 59-300 Lubin, BUDUS Barbara Duduś ul. Górecka 65 a, 54-060 Wrocław
239 802,06 zł
12. PEBUD Sp. z o.o. ul. Krośnieńska 16/18, 54-436 Wrocław 396 805,67 zł
13. PB COMPLEX BUD ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice wpłynęła po terminie

5.  Jednocześnie informujemy, że na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę PUBI ZEMAR Sp. z o.o. Sp. k. Plac Powstańców Śląskich 16-18, 53-314 Wrocław, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium do dnia składania ofert.
Uzasadnienie:
W ofercie Wykonawcy została załączona gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium ważna od dnia 26.02.2016 r do 28.03.2016 r. Zgodnie z SIWZ rozdz. 9 pkt 9.1. Zamawiający ustalił termin związania ofertą na 60 dni. Zgodnie z SIWZ rozdz. 17 pkt 17.6. ppkt 17.6.2 Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony SIWZ. Dokument złożony przez Wykonawcę w ofercie nie spełnia tego warunku.

6. Ponadto informujemy, że na podstawie § 66 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Zamawiający odrzucił ofertę firmy: PIB HYDRO-TAP Stanisław Kafel, ul. Borowa 101, 51-361 Wrocław, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca nie złożył wyjaśnień Zamawiającemu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
Uzasadnienie:
Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem z dn 01.03.2016 r do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w terminie do dn. 04.03.2016 r. Wykonawca nie odpowiedział na pismo w terminie, w związku z powyższym oferta została odrzucona.

Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz